ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποτελέσματα εξεταστικής ECPE (Proficiency) Δεκεμβρίου 2023. (100%) Επιτυχία UNIVERSITY OF MICHIGAN ECPE (Proficiency) DECEMBER 2023

Αποτελέσματα εξεταστικής ECCE (Lower) Δεκεμβρίου 2023. (100%) Επιτυχία UNIVERSITY OF MICHIGAN ECCE (LOWER) DECEMBER 2023