Είμαστε πρώτοι στις επιτυχίες & συνεχίζουμε...

“…πάντα σταθεροί στις αξίες μας προσφέρουμε σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον υψηλό επίπεδο σπουδών”…

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποτελέσματα εξεταστικής ECPE (Proficiency) Δεκεμβρίου 2023. (100%) Επιτυχία UNIVERSITY OF MICHIGAN ECPE (Proficiency) DECEMBER 2023

Αποτελέσματα εξεταστικής ECCE (Lower) Δεκεμβρίου 2023. (100%) Επιτυχία UNIVERSITY OF MICHIGAN ECCE (LOWER) DECEMBER 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες πετυχαίνουμε ταχεία και βιωματική εκμάθηση Ξένων Γλωσσών!

interactive board pic

Διαδραστικοί Πίνακες

Μαθαίνουμε Αγγλικά διασκεδάζοντας με την χρήση του Interactive Whiteboard!

ebook pic

eBooks

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ο «δάσκαλός» μας στο σπίτι και μας βοηθούν να αφομοιώσουμε όλα όσα έχουμε διδαχθεί στην τάξη!

presentation pic

Παρουσιάσεις

Ενθαρρύνουμε την δημιουργικότητα και αποκτάμε μια πληθώρα από δεξιότητες, κάνοντας παρουσιάσεις αγαπημένων μας θεμάτων!

Success is Guaranteed!